Jak zlecić

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe): 784 122 555
Tłumaczenia zwykłe pisemne: 793 217 007
Tłumaczenia ustne: 665 000 011
Bezpłatna wycena: info@tlumaczenia.tv

Ważne: Zgłoszenie zapytania o usługę nie zobowiązuje klienta do jej zlecenia. Wszystkie dokumenty przesyłane do biura podlegają bezpłatnej i niezobowiązującej wycenie.

Aby poznać stawki za konkretne usługi, należy zapoznać się z cennikiem usług.

 


 

Jak zlecić tłumaczenie zwykłe lub uwierzytelnione dokumentów?

1. Dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

 • 784 122 555 (tłumaczenia uwierzytelnione – przysięgłe pisemne i ustne, w tym tłumaczenia dokumentów samochodowych)
 • 793 217 007 (tłumaczenia pisemne zwykłe)
 • 665 000 011 (tłumaczenia ustne, organizacja konferencji)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00.

2. Wysyłając e-mail lub korzystając z formularza zgłoszenia tłumaczenia. Aby przyspieszyć proces wyceny oraz realizacji zlecenia, prosimy w e-mailu wpisać czego dotyczy tłumaczenie oraz obowiązkowo dołączyć dane kontaktowe osoby wysyłającej zlecenie.


 

Przygotowanie i dostarczenie dokumentów do tłumaczenia

 

Aby uzgodnić termin i szczegółowe warunki wykonania zlecenia, należy dostarczyć teksty lub dokumenty przeznaczone do tłumaczenia. W zależności od rodzaju tłumaczenia tekst należy dostarczyć na jeden z podanych poniżej sposobów:

1. tłumaczenia zwykłe:

 • skan dokumentu – drogą elektroniczną (e-mail),
 • plik w wersji cyfrowej (np. dokument MS Office, PDF) – drogą elektroniczną (e-mail),
 • kserokopia lub oryginał dokumentu (np. na nośniku CD) – faksem lub pocztą.

2. tłumaczenia uwierzytelnione:

 • skan dokumentu – drogą elektroniczną (e-mail),
 • kserokopia dokumentu – faksem lub pocztą,
 • oryginał dokumentu – pocztą (przesyłka polecona lub kurierska).

 

UWAGA: Prosimy, aby w przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną zwrócić uwagę, aby dokument nie był większy niż 25MB. W przypadku większych plików lub większej liczby dokumentów prosimy o podzielenie ich na kilka e-maili. w razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym biurem, aby uzgodnić inną formę dostawy.

Ważne: w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem jest możliwe wyłącznie po przedłożeniu oryginału.


 

Odbiór gotowego tłumaczenia

 

Po otrzymaniu zapytania o warunki wykonania tłumaczenia kontaktujemy się ze zleceniodawcą (telefonicznie lub wysyłając e-mail) i informujemy, jaki jest koszt całkowity tłumaczenia, potwierdzamy sposób dostarczenia tłumaczenia oraz podajemy informację o sposobie dokonania płatności (np. transfer on-line – za pośrednictwem systemu Moneybookers (Skrill) lub Paypal).
W zależności od rodzaju tłumaczenia i ustalonych warunków, dokumenty są wysyłane w podany niżej sposób:

1. tłumaczenia zwykłe:

 • drogą elektroniczną (e-mail) – na uzgodniony wcześniej adres,

2. tłumaczenia uwierzytelnione:

 • listem poleconym priorytetowym,
 • przesyłką kurierską.

Ważne: na wykonane tłumaczenie klient zawsze otrzymuje fakturę VAT.


 

Płatność za tłumaczenie

 

W przypadku klientów indywidualnych za wykonane tłumaczenie obowiązuje płatność z góry na podstawie wystawionej faktury proforma, zaś klienci instytucjonalni otrzymują od nas fakturę przelewową po zakończeniu realizacji zlecenia. Informację, jak należy dokonać przelewu, na jakie konto oraz jak przekazać dowód wpłaty, znajdą Państwo w dziale Metody płatności.

Biuro tłumaczeń uwzględnia uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną zgłoszone i udokumentowane w terminie 3 dni od daty wykonania usługi, a w wyjątkowych przypadkach najpóźniej przed upływem terminu płatności. W przypadku reklamacji biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty, a zgłoszenie reklamacji nie upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez zgody biura.

Tłumaczenia ekspresowe i superekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji.

ul. Górników 50/131; 30-816 Kraków; Telefon: 784 122 555